Bosch Investeringsfonds

Positionering / Logo en merkstijl / Grafisch ontwerp

Regionaal investeren is groei intensiveren
BIF (Bosch Investeringsfonds) helpt Scale-Up bedrijven en de regio ’s-Hertogenbosch te groeien en succesvol te zijn. Dit doen zij op basis van een gedegen fundament bestaande uit vier belangrijke pijlers;
Kennis, Netwerk, Commitment & Vermogen.

Vertaald naar vorm
Rovers de Ridder ging met BIF aan de slag. En kwam na de oriëntatiefase tot een creatieve debriefing en inhoudelijk concept. We vertaalden inhoud naar vorm en zetten zo de positionering en identiteit scherp en helder neer. Regionaal investeren is groei intensiveren.